Blackjack regler

I dag er blackjack det kortspillet som finnes i stort sett alle online casinoer og samtidig et spill som mange har stor fornøyelse av å spille hjemme. Dette er en av grunnene til at det for mange kan virke som om det finnes mange forskjellige regler for blackjack, men når du spiller på et online casino er reglene veldig klare og enkle. Det brukes en vanlig kortstokk med 52 kort og på de fleste casinoene har de gjerne seks dekk eller 312 kort i spill om gangen. Dette for å sikre at ingen sitter og teller kort.

Spillet går ut på å slå kortgiveren ved å komme så nær 21, eller på 21, uten å gå over. Ess teller for 1 eller 11 og bildekortene er 10, mens alle andre kort er verdt det som står på dem. Man får delt ut to kort fra kortgiveren, begge med bildesiden opp og kortgiveren får også to kort, men her vil det ene av dem vende ned slik at kun det ene er synlig. Spillerne kan så avgi sine meldinger på skift og enten be om enda et kort eller stå med de kort han har fått.

Hva kan kortgiveren gjøre?

Når kortgiveren har gjort seg ferdig med hver enkelt spiller, så vil han eller hun vende det kortet som ligger vendt med bildesiden ned. Hvis summen på de to kortene er 17 eller mer, skal kortgiveren stå. Hvis summen er 16 eller lavere, så må kortgiveren ta enda et kort. Det er derfor ikke noe valg en kortgiver tar, men en regel. Kortgiverens avgjørelser er automatisk en del av spillet, mens spillerne selv kan velge hvordan de vil spille. En annen ting gjelder når kortgiveren har et ess. Her skal esset telle som 11 og får han da 17 eller mer, så må ha stå.

Split

Hvis en spillers første to kort har samme benevnelse, som to knekte eller to seksere, så kan han eller hun velge å behandle dem som to separate hender. Her blir den opprinnelige innsatsen plassert på et av kortene og spilleren må så plassere en lik innsats på det andre kortet. Spilleren spiller så først på hånden til venstre ved å stå eller be om enda et kort og deretter samme prosedyre med hånden til høyre. De to hender blir dermed behandlet separat. Når en spiller splitter to esser, så vil spilleren få ett kort for hvert ess og kan ikke be om flere kort. Også, hvis en 10 eller et bildekort blir delt ut til et av disse essene, så blir utbetalingen lik innsatsen og ikke en og en halv til en som man normalt får for en blackjack.

Doubling down

Et annet alternativ som en spiller kan benytte seg av, doubling down. Dette kan spilleren gjøre om hans to kort totalt gir 9,10 eller 11. Så snart det er spillerens tur igjen, så legger han eller hun en ny innsats som tilsvarer den originale innsatsen, og kortgiveren gir så spilleren ett kort. Dette kortet er plassert med forsiden ned og blir ikke snudd før på slutten av hånden. Med to femmere kan spilleren splitte kortene, velge doubling down eller bare spille hånden på vanlig måte. Kortgiveren kan ikke velge å splitte eller double down.

Basisstrategi

En ting er de mest vanlige reglene, noe annet er en grunnleggende strategi for å vinne over kortgiveren. Noe som er viktig for å vinne i blackjack, er å ta hensyn til kortgiverens åpne kort. Når kortgiverens åpne kort er bra, som 7, 8, 9, 10, bildekort eller ess, så bør spilleren ikke slutte å ta nye kort før han eller hun har nådd en total på 17 eller mer. Når kortgiverens åpne kort er dårlig, som 4, 5 eller 6, så bør spilleren slutte å ta nye kort så snart han eller hun har 12 eller høyere. Strategien her er aldri å ta et kort hvis det er noen sjanse for å gå bust eller over 21. Siden kortgiveren skal fortsette å trekke kort, er ønsket her at la denne fortsette å trekke og forhåpentligvis gå over 21.

Med en myk hånd bør spilleren fortsette å ta kort til han eller hun treffer 18. Dette betyr at med et ess og en seks (7 eller 17) som utgangspunkt vil spilleren ikke stå, men i stedet velge enda et kort eller fler.

Når det gjelder splitting, skal spilleren alltid dele et par ess eller 8’ere. Derimot bør bildekort ikke deles og heller ikke et par 5’ere siden disse gir en total på 10 og kan derfor brukes mer effektivt ved doubling down. Et par 4’ere bør heller ikke splittes da totalt 8 er et godt tall å trekke kort til. Vanligvis kan 2, 3 eller 7’ere deles med fordel, bortsett fra når kortgiveren har 8, 9, ti, bildekort eller ess som sitt åpne kort. Endelig bør 6’ere heller ikke deles med mindre kortgiverens kort er dårlig. Med dårlig kort menes kort fra 2 til 6.